• معرفی سفیر عربستان در ایران

    بررسی سوابق و زندگی نامه آقای “عبدالرحمن بن عرفان بن غیثان الشهرى” سفیر عربستان در تهران نام ونام خانوادگى: عبدالرحمن بن عرفان بن غیثان الشهرى تاریخ تولد: 2/3/ 1378 هـ.ق. رتبه نظامى: سرهنگ تاریخ استخدام: 20/9/1403 هـ.ق محل خدمت: اداره كل امور امنیتى وزارت خارجه چهارچوب فعالیتهاى كارى شامل: انجام اقدامات پیشگیرى از تروریسم وتدابیر […]
    • ۰۶/۰۷/۱۳۹۲