آخرین خبرها

برنامه جهانی غذا (WFP)

برگزاری کارگاه آموزشی برای کارمندان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) در ایران کارگاه آموزشی دو روزه برای 40 نفر از کارمندان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برگزار نمود. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »