مراسم بزرگداشت علی همدانی یکی از عرفای بزرگ ایران در پنجم مهرماه با حضور سفیر تاجیکستان و شهردار کولاب در همدان برگزار می شود.علی اشرف شبستری، رییس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درباره مراسم بزرگداشت سیدعلی همدانی گفت: این مراسم در همدان با حضور اساتید تاریخ و عرفای تاجیکی و ایرانی برگزار می‌شود، قرار است شهردار شهر کولاب تاجیکستان نیز در این مراسم حضور یابد زیرا کولاب با همدان خواهرشهر است.

رییس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با بیان اینکه سفیر تاجیکستان در تهران و برخی از مسوولان این سفارت نیز حضور دارند، اضافه کرد: سیدعلی همدانی یکی از عرفای بزرگ ایران است که 700 سال پیش در همدان به دنیا آمد. وی سفری به کشمیر داشته است و در آنجا لقب شاه همدان را به خود گرفته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin