سفیر گرجستان در ایران گفت: قبرستان مسیحی دولاب تهران برای گرجی ها حائز اهمیت است زیرا افرادی در این گورستان دفن شده اند که ایران را سرزمین دوم خود دانسته و اینجا زندگی را بدرود گفته اند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، یوسب چاخواشویلی که در مراسم رونمایی از کتاب گرجیان در قبرستان مسیحی دولاب تهران سخن می‌گفت با اشاره به همکاری بین جمهوری گرجستان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری افزود: در ادامه این همکاری ها کتاب گرجیان در قبرستان مسیحی دولاب تهران توسط انتشارات دانشگاه دولتی ایلیا چاپ و منتشر شده است .

وی با اشاره به پیشینه تاریخ زندگی گرجیان در ایران گفت: بعد از فروپاشی روسیه تزاری، در مدت زمان جنگ جهانی اول کشوری مستقل به نام گرجستان ایجاد و استقلال آن توسط رهبران آن اعلام شد.

وی با اشاره به این نکته که ایران از اولین کشورهایی بود که استقلال گرجستان را به رسمیت شناخت افزود: اما متأسفانه این استقلال زیاد به طول نینجامید و کمونیست ها و ارتش سرخ با تجاور به گرجستان استقلال این کشور را گرفتند و در این شرایط هیچ کسی در دنیا حاضر نبود به ملل قفقاز جنوبی کمک کند.

سفیر گرجستان در ایران با اشاره به این نکته که در این شرایط اشراف و اعیان گرجستان از ترس کشته شدن مجبور به ترک کشور شدند گفت: برخی از این افراد به فرانسه برخی به لهستان و عده کمی نیز به ایران آمدند و زندگی در اینجا را انتخاب کردند.

او در ادامه با اشاره به تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی که میان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه دولتی ایلیا گرجستان پیش از این به امضا رسیده پیش‌بینی کرد: این تفاهم نامه نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.

چاخواشویلی این همکاری را نشان گسترش فعالیت های مشترک میان ایران و گرجستان دانست و افزود: قبرستان مسیحیان دولاب برای گرجی ها بسیار مهم است زیرا افرادی که در این گورستان دفن شده اند ایران را سرزمین دوم خود دانسته و اینجا زندگی را بدرود گفته اند. در صورت توافق طرف ایرانی آماده هستیم بهار سال آینده کار مرمت در قبرستان مسیحی دولاب تهران را آغاز کنیم.

وی با اشاره به مشترکات فرهنگی و روابط سیاسی و اقتصادی ایران و گرجستان از زمان هخامنشیان تصریح کرد: وجود این مناسبات بر آثار معماری گرجستان تأثیر گذاشته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin