سفیر جدید نیجریه در تهران استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر جدید نیجریه در تهران در آغاز ماموریت خود با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin