خاطرات “ویلیام سالیوان” آخرین سفیر ایالات متحده آمریکا در ایران با عنوان «ماموریت به ایران» منتشر شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب «مأموریت به ایران- خاطرات سالیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران» را با ترجمه ابراهیم مشفقی‌فر منتشر کرد.

کتاب مأموریت در ایران با توجه به ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موقعیت و نقش نویسنده‌ آن در تحولات انقلاب ایران و نوع اطلاعات موجود در کتاب از اهمیت خاصی برخوردار است.

با وجود اینکه نویسنده نگاه تحلیلی و گاه انتقادی به برخی مسائل این دوره به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی حکومت پهلوی دوم دارد. با وجود نقاط قوت کتاب‌، ضعف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌های آن نیز قابل انکار نیست که برخی از آنها آسیب‌‌هایی ‌است که به طورعام بر خاطره‌نویسی وارد است و این کتاب نیز از آن مصون نیست.

خاطرات سالیوان، تا حدودی پشت پرده‌ سیاست آمریکا در ایران را به نمایش می‌گذارد و ضمن بیان شیوه‌ تعاملات میان دو کشور، آخرین تلاش‌های دولت آمریکا و ناکامی آن را در جلوگیری از فروپاشی رژیم پهلوی بازگو می‌کند.

پست سفارت آمریکا در تهران از آذر ماه ۱۳۵۴/ دسامبر ۱۹۷۶ که ریچارد هلمز از سمت سفارت آمریکا در ایران استعفا کرده بود خالی مانده بود و به همین جهت دولت کارتر عجله داشت سفیر جدیدی جایگزین شود.

سالیوان روز ۲۰ فروردین ۱۳۵۶ به عنوان سفیر آمریکا در ایران تعیین شد و در روز ۱۸ خرداد در شرایطی که محمدرضا پهلوی در سرمایه‌گذاری مالی خود برای کمک به پیروزی مجدد جمهوری‌خواهان آمریکا شکست خورده بود، وارد تهران شد و در ۲۴ خرداد ۵۶ به عنوان سفیر جدید آمریکا در تهران، استوارنامه‌ خود را به شاه تقدیم کرد.

سالیوان هنگام ورود به تهران ۵۶ ساله بود. در این موقع سفارت آمریکا در تهران فعالیت وسیع و پردامنه‌ای داشت و بیش از ۳۵ هزار آمریکایی در ایران سرگرم کار بودند.

تعداد کارکنان سفارت به اضافه‌ مأمورینی که در قسمت نظامی کار می‌کردند بالغ بر دو هزار نفر بود که با اعضای خانواده‌هایشان به پنج هزار نفر می رسیدند.

مأموریت در ایران در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و ۳۱۶ صفحه در قطع وزیری و به قیمت ۱۰۰.۰۰۰ ریال روانه بازار نشر شده است.

سالیوان در آبان ماه ۱۳۹۲ درگذشت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin