دفتر یونیسف ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این تفاهم نامه زمینه ساز ایجاد یک مشارکت سه جانبه در حوزه دانش و نوآوری بین دولت، بخش خصوصی و یونیسف ایران است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یونیسف ایران توافق کرده اند تا با همکاری یکدیگر مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در ایران را بهبود بخشند. این امر با تقویت دانش فنی شرکت های بخش خصوصی در ایران و ترویج راه حل های نوآورانه برای پاسخ گویی به نیازهای کودکان آسیب پذیر و همچنین ایجاد راهکارهایی برای گسترش سطح اجرای برنامه ها، امکان پذیر می شود.

همچنین، یونیسف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای یک راهبرد جامع و متمرکز تلاش خواهند نمود تا کمک های بشردوستانه را به منظور بهبود رفاه کودکان درکشور در چارچوب برنامه مشترک کشوری یونیسف با دولت جمهوری اسلامی ایران برای دوره پنج ساله 2021 -2017 افزایش دهند.

یونیسف همچنین با بهره گیری از ظرفیت اتاق های مشترک بازرگانی تلاش خواهد کرد تا از نفوذ شرکت های خصوصی ایرانی و بین المللی در ایران به نفع کودکان و همچنین تبادل تخصص و تجربه کمک گیرد.

این تفاهم نامه توسط نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس و دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آقای علیرضا اشرف، در مراسم مشارکت یونیسف با بخش خصوصی که توسط یونیسف و اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 17 مهرماه برگزار شد، به امضاء رسید.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی است که متعهد به پیشبرد اهداف بخش خصوصی در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. در جلسات اتاق ایران نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی حضور دارند. همچنین، این نهاد به عنوان یک هیئت مشورتی برای دولت، مجلس و قوه قضائیه عمل می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin