کارگاهی آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد دانشجویان مقطع دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد قم برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سازمان ملل متحد با استفاده از سه محور کاری خود یعنی صلح و امنیت بین المللی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و توسعه، همچنین احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین، به ارتقای عدالت و حقوق بین الملل تداوم می دهد.

با در نظر داشتن این نکته، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، کارگاهی آموزشی با عنوان بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد برای دانشجویان مقطع دکتری حقوق بین الملل برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی یک استاد دانشگاه و 7 دانشجو حضور داشتند که بیشتر آنان از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی قم بودند.

شرکت کنندگان تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. یکی از آنان دیپلمات سابق و از اعضای سابق دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل متحد و شرکت کننده دیگر دانشجوی دانشگاهی درلندن بود.

اجرای هماهنگی برای تشکیل این جلسه به عهده آقای حجت رستمی و برگزاری آن به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که در ابتدا به ایراد توضیحاتی درمورد برخی وقایع اساسی درباره ملل متحد و هفتادمین سالگرد تاسیس ملل متحد پرداخت.

در ادامه چگونگی بازیابی و جستجوی اطلاعات ملل متحد در وب سایت های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد، همچنین کتابخانه دگ همر شولد توضیح داده شد.

بررسی اجمالی و جستجو در برخی پایگاه های اطلاعاتی از جمله UNBISNET و UNODS بخشی از برنامه های این کارگاه بود.

تمرکزجلسه بر ارکان ملل متحد مرتبط با حقوق بین الملل مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان ها و دادگاهها، کمیته ششم مجمع عمومی (حقوقی)، کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد گذاشته شد.

مجموعه معاهدات و کتابخانه دیداری شنیداری سازمان ملل در زمینه حقوق بین الملل، از بخش های حقوقی معرفی شده به شرکت کنندگان بود.

ویدیویی مرتبط با معرفی دیوان بین المللی دادگستری در طول جلسه به نمایش در آمد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin