سفیر ژاپن از اهدای کمک 436 میلیون ین توسط دولت ژاپن به دفتر فائو در ایران برای پروژه «برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه» خبر داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هیرویاسو کوبایاشی، سفیر ژاپن در ایران در مراسم امضای توافق‌نامه میان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و دولت ژاپن در مورد «برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه» گفت: آب دریاچه ارومیه طی 20 سال اخیر کاهش چشم‌گیری یافته و این مسئله آن را تبدیل به یک دریاچه فوق شور کرده و مناطق خشک را به بلورهای نمک تبدیل ساخته است.

وی افزود: سلامتی مردم منطقه با تنفس نمکی که توسط باد پراکنده می‌شود، به خطر افتاده و محصولات کشاورزی پیرامون دریاچه نیز از این خطر در امان نیستند.

سفیر ژاپن در ایران بیان داشت: دلیل این موقعیت خطیر دریاچه ارومیه و براساس نتایج ملاقات بین نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور ایران، دولت ژاپن تصمیم گرفت مبلغ 436 میلیون ین ژاپن، معادل 3 میلیون و ششصد و هشتاد و 3 هزار و 800 دلار آمریکا به دفتر فائو در ایران برای پروژه «برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه» اهدا کند.

کوبایاشی یادآور شد: کمک به محیط زیست یکی از مهمترین حوزه‌های سیاست خارجی ژاپن است، به همین دلیل دولت ژاپن از دیر زمان از برنامه‌های زیست محیطی دولت ایران حمایت کرده است و با در نظر گرفتن اینکه این گونه چالش‌ها‌های جهانی را یک کشور به تنهایی نمی‌تواند عهده‌دار شود، تلاش در سطح منطقه یا توسط مجامع بین‌المللی به عنوان یک کل مورد نیاز است.

وی افزود: دولت ژاپن با محور قراردادن پروژه دریاچه ارومیه، پروژه‌های گوناگون دیگری در زمینه حفاظت محیط زیست در ایران را از طریق آژانس‌ همکاری‌ بین‌المللی ژاپن (جایکا) به مورد اجرا در می‌آورد.

سفیر ژاپن در ایران خاطرنشان کرد: دولت ژاپن در نظر دارد پروژه‌های مختلف خود را در زمینه‌های زیست محیطی ادامه دهد و امیدواریم که نتایج این همکاری به نفع نه تنها ایران بلکه کل منطقه باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin