مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری هیئت یاری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان کارگاه آموزشی برای دانشجویان افغانستانی برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این کارگاه آموزشی با شرکت 30 نفر از دانشجوبان پردیس فارابی دانشگاه تهران (با ملیت افغانستان) در سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

در این جلسه خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد درباره چگونگی بازیابی اطلاعاتی عمومی درباره سازمان ملل متحد و تاریخچه آن و ارکان اصلی این سازمان جهانی و آرمان های توسعه هزاره از طریق سایت ملل متحد توضیحاتی ارائه کرد.

آقای امیرحسین برمکی، به نمایندگی دفترهیئت یاری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان مستقر در تهران نیز با قبول دعوت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در جلسه حضور یافته و سخنانی درباره این نمایندگی و شرح وظایف و نقش آن در افغانستان ایراد داشت و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ گفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin