ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و غنا آبان امسال در اکرا برگزار می شود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در دیدار هربرت اددی نیتی کاردار سفارت غنا در تهران با هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، پیشرفت همکاری های دو جانبه در حوزه های مختلف اقتصادی بررسی شد.

در این دیدار، ضمن بررسی روند اجرای تفاهم نامه های پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور که در تهران برگزار شد، دو طرف درباره برنامه ریزی های لازم برای برگزاری ششمین اجلاس کمیسیون مشترک که آبان در اکرا – پایتخت غنا – برگزار خواهد شد، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

با توجه به ریاست محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بر کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و غنا، دبیرخانه کمیسیون مشترک مستقر در وزارت جهاد کشاورزی روند اجرای تفاهمنامه با طرف غنایی ر ا پیگیری می کند.

این دبیرخانه بر برگزاری جلسات منظم با مقامات سیاسی و اقتصادی غنا، حل و فصل مسائل و موانع فرا روی بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، شرکت های تولیدی، سرمایه گذاران و سایر فعالان اقتصادی دو کشور اهتمام ویژه دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin