مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد ی 24 نفر از اعضا سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، شرکت کنندگان پس از آشنایی با وب سایت دو زبانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به ویژه بخش حقوق بشر آن اطلاعات بیشتری درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن دریافت کردند. آنان همچنین با وب سایت جهانی ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد آشنا شدند.

در این کارگاه با اشاره به حقوق بشر به عنوان یکی از سه ستون اصلی فعالیت ملل متحد، شرکت کنندگان با نشانه اسناد و پایگاه اطلاعاتی کتابخانه دیداری-شنیداری حقوق بین الملل آشنا شدند. راهنمای پژوهش کتابخانه دگ همرشولد در زمینه حقوق بشر و نهادهای مبتنی بر منشور و مبتنی بر معاهدات به شرکت کنندگان معرفی شد.

 خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به عنوان برگزار کننده کارگاه آموزشی درباره وب سایت های مجمع عمومی؛ شورای امنیت؛ شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای فرعی آن از جمله کمیسیون مقام زن همچنین نهضت دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان اطلاعاتی ارائه داد.

خانم فرزانه مستوفی فر از اعضای سازمان دفاع از قرباینان خشونت و آقای کیومرث احمدی تبار که سازماندهی و هماهنگی را به عهده داشتند از مطالب اراوه شده اظهار رضایت کرده و خواستار تداوم برگزاری این جلسات شدند.

کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد” به عنوان یک فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin