مسئول غرفه موسسه فرهنگی اکو در نمایشگاه کتاب تهران گفت: این نمایشگاه پس از دوسال وقفه فرصتی همگانی ایجاد کرد تا زمینه حضور ناشران کشورهای عضو اکو با هدف تقویت روابط و همکاری‌ها فرهنگی فراهم شود و بیشتر با یکدیگر آشنا شوند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، زهرا اصلانی مدیر کتابخانه دیپلماتیک موسسه فرهنگی اکو در حاشیه سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با اشاره به حضور کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، ترکیه و پاکستان اظهار امیدواری کرد حضور ناشران و اهل قلم سرزمین‌های اکو در دوره‌های آتی برگزاری نمایشگاه، پررنگ‌تر باشد و با ایجاد زمینه گفت و گو و تعامل میان اندیشمندان، مشترکات فرهنگی کشورهای عضو اکو بیش از گذشته، شناسایی و بازنشر شود.

وی همچنین ابراز کرد: کشورهای عضو اکو خواستار آشنایی با مشترکات فرهنگی ایران هستند و راهبرد محوری موسسه اکو تمرکز بر مشترکات فرهنگی و تمدنی کشورهای عضو است و هدف از فعالیت های آن تقویت همکاری های فرهنگی و هنری میان اعضا است.

وی دستاودهای جدید موسسه اکو در نمایشگاه امسال را کتاب میراث های فرهنگی ناملموس منطقه اکو به زبان انگلیسی و کتاب باتو آغاز می شوم گزیده شعر معاصر ایران به زبان های فارسی و انگلیسی برشمرد.

سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا ۳۱ اردیبهشت در مصلی تهران فعالیت دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin