«خیسوس گریگوریو گونزالس» سفیر سابق ونزوئلا در ایران و سفیر فعلی این کشور در لبنان گفت: سازمان ملل باید اقدام های تروریستی آمریکا را متوقف کند یا دست کم حد و مرزی را برای فعالیت های این کشور در خاورمیانه بگذارد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، وی در گفتگو با ایرنا در بیروت، افزود: کشورهای جهان باید همبستگی خود را در مقابل آمریکا و با هدف حفظ صلح جهانی تقویت کنند.

سفیر ونزوئلا در لبنان خاطرنشان کرد: ترور «قاسم سلیمانی» یک جنایت بزرگ بود. از این رو، هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی واکنش ها و پیامدهای بسیار بزرگی در منطقه و جهان خواهد داشت.

گونزالس تاکید کرد: ما به خردمندی ملت و دولت ایران ایمان داریم. واکنش مقام های تهران به عملیات تروریستی آمریکا آگاهانه و خردمندانه خواهد بود و ایران نباید فقط از طریق عملیات نظامی واکنش نشان دهد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin