“پال فرِهر فون مالتزن”سفیر سابق آلمان در تهران انتخاب رییس جمهور جدید ایران حسن روحانی را شانسی می‌داند كه نباید آن را دست كم گرفت.به گزارش آوا دیپلماتیک، “پال فرِهر فون مالتزن” كه هم اكنون دبیركل جامعه آلمانی در سیاست خارجی است در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه گفت روحانی اگر در دعوای هسته ای برای برقراری تعادل با غرب برآید «از روی اعتقاد شخصی» به این كار دست می زند و «اگر به او اختیار داده شود، از تمام امكانات موجود استفاده می‌كند تا به نتیجه برسد».

فون مالتزناز ژوییه 2002 تا اوت 2006 كه سفیر آلمان در ایران بود در مذاكرات مربوط به برنامه هسته ای ایران شركت داشت. او در آن ایام با روحانی آشنایی یافت كه در مقام رییس شورای امنیت ملی از جانب ایران مذاكرات هسته‌ای را اداره می كرد.

سفیر سابق آلمان در ایراندرباره روحانی 64 ساله كه در اواسط ماه ژوئن به جانشینی محمود احمدی‌نژاد انتخاب شد، گفت: روحانی سیاستمداری محافظه كار است كه همیشه منافع ایران را مد نظر دارد. اما او در ضمن انعطاف‌پذیر و فرهیخته است، او تیزهوش است و اهل حاشیه روی نیست.

به گفته او انتخاب روحانی برای ایران این بخت را آورده است كه «وجهه كاملاً منفی»  كه احمدی نژاد با حملات لفظی خود به اسراییل و با انكار هولوكاست ایجاد كرده بود، زدوده شود.

فون مالتزنگفت: مهم آن است كه اعتمادی كه طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد سلب شده بود، دوباره برقرار شود. روحانی در این زمینه از دیدگاه مثبت اروپاییان برخوردار است. او به عنوان مذاكره كننده هسته ای در اكتبر سال 2003 برنامه غنی سازی اورانیوم را موقتاً به حالت تعلیق در آورده و برای این كه سوء ظن نسبت به نظامی بودن هدف های ایران را از میان بردارد با كنترل بیشتر تاسیسات هسته ای موافقت كرده بود.

سفیر سابق آلمان در ایرانگفت: البته روحانی باید دقت كند كه در داخل كشور او را ضعیف نخوانند.

به گفته این سفیر سابق، محافظه كاران در گذشته او را متهم كرده بودند كه با مذاكره با اروپاییان به منافع ملی خیانت كرده و “مروارید داده و بادام گرفته است.”

فون مالتزناعتراف می كند كه اقدام متقابل اروپا بی اهمیت بوده است. “ایرانی‌ها دو سال غنی سازی را متوقف كردند ولی به جز وعده چیز دیگری نصیبشان نشد”.

او می گوید در حال حاضر طرفین نسبت به یكدیگر بی اعتمادی كامل دارند. “اكنون دوباره به سر همان بازی قدیمی رسیده ایم كه یك طرف می‌گوید ابتدا طرف دیگر باید از خود حركت نشان دهد. و مهم آن است كه چطور می توان از این بن بست بیرون رفت”.

در این زمینه گام های یكطرفه بسیاری می‌توان برداشت، چه از جانب غرب و چه از طرف ایران. فون مالتزنمی‌گوید: اما در این زمینه نباید سر و صدا به راه انداخت.

به عقیده این دیپلمات به خصوص در زمینه تحریم‌های تجاری و مالی كه به بحران اقتصادی بزرگی با ایجاد تورم شدید و سقوط ارزش پول ایران منجر شده، كارهای زیادی می توان انجام داد. او گفت: تاثیر نابهنجار تحریم‌ها در آن است كه درست آن نیروهایی از آن بهره می گیرند كه قادرند بر تحریم‌ها فائق شوند، چون سپاه پاسداران. در حالی كه بخش خصوصی به دردسر می‌افتد

سفیر سابق آلمان در ایرانهمچنین گفت كه از «تحریم‌های نرم» نمی‌توان سخن گفت، زیرا آنها روی یك طیف وسیع اثر می‌نهند و به هیچ وجه هدفمند نیستند.

فون مالتزندر پایان خاطرنشان کرد: از آنجا كه لغو تحریم‌ها در امریكا به تایید كنگره نیاز دارند، بهترا است كه ابتدا در این زمینه اروپاییان وارد عمل شوند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin