سفیر بلغارستان در ایران از دانشگاه تهران بازدید کرد در این بازدید موضوع توسعه همکاری های علمی و آموزشی میان دو کشور مطرح شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هریستو پولنداکف سفیر بلغارستان در ایران در جریان بازدید از دانشگاه تهران با اشاره به دوستی دیرینه بلغارستان با کشور ایران، خواستار توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی میان دانشگاه تهران و دانشگاه‌ها و مراکز علمی بلغارستان شد.

در این دیدار، مواردی مانند تبادل استاد و دانشجو، همکاری در زمینه آموزش زبان فارسی و بلغاری، همکاری در قالب طرح‌های «اراسموس ماندوس»، مدرک مشترک تحصیلی و تبادل تیم‌های هنری و ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin