سفیر ایتالیا در دیدار با رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خواستار گام های بلند تر برای توسعه ارتباطات فرهنگی بین دو کشور شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مائورو کونچاتوری سفیر ایتالیا در دیدار با سیدرضا صالحی امیری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با ابراز خرسندی از حضور در مجموعه کتابخانه ملی ایران گفت: برخورد بسیار احترام آمیز و شایسته شما نشان از عمق فرهنگی و تاریخی ایرانیان دارد.

وی ادامه داد: در چند ماه که من سفیر ایتالیا در ایران هستم به قدمت و عمق ارتباط فرهنگی میان ایران و ایتالیا پی بردم و به عقیده من این رابطه دو جانبه بیش از مقداری بود که تا پیش از آمدن به ایران از آن اطلاع داشتم.

سفیر ایتالیا در بخش دیگری گفت: بسیار تحت تاثیر ساختار کتابخانه ملی ایران قرار گرفتم، به خصوص در بازدید از مخزن نسخ خطی با نفایسی کم نظیر روبرو شدم.

مائورو کونچاتوری، در ادامه با اشاره به قدمت و پیشینه تاریخی کهن دو کشور ایران و ایتالیا افزود: برای ملتی برآمده از یک تاریخ کهن و با قدمت، داشتن چنین میراث و آثار فرهنگی بسیار با اهمیت است.

سفیر ایتالیا در تهران با بیان این که تمام تلاش خود را جهت گسترش روابط فرهنگی دو کشور خواهد کرد، گفت: ما برای فعال سازی بخش های موثر در جهت روابط فرهنگی دو جانبه ایران و ایتالیا تمرکز خواهیم کرد.

وی با اشاره به فعالیت پروفسور کارلو چرتی، رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در ایران تصریح کرد: پروفسور چرتی رابط میان سازمان ها و کانون های فرهنگی همتراز کتابخانه ملی در ایتالیا با مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خواهد بود.

مائورو کونچاتوری در ادامه افزود: ما می توانیم از ظرفیت تفاهم نامه های همکاری دو جانبه میان ایران و ایتالیا که حدود 60 سال قدمت دارد نیز استفاده کنیم.

سفیر ایتالیا همچنین قول داد؛ در زمینه گسترش فعالیت های فرهنگی و مباحث مطرح شده در این دیدار با مراکز فرهنگی ایتالیا رایزنی هایی داشته باشد و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را از پیشرفت و نتیجه هماهنگی های صورت گرفته مطلع سازد.

سید رضا صالحی امیری نیز در این دیدار با بیان نقاط مشترک تاریخی و فرهنگی ایران و ایتالیا تصریح کرد: ما در ارتباطات خود با ایتالیا سابقه طولانی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داریم و تصویر ایتالیا در ذهن مردم ایران بسیار روشن است.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه با اشاره به قدمت گنجینه های موجود در ایران افزود: در جای جای سرزمین کهن ایران گنجینه های بسیاری وجود دارد و اگر این مسئله به مراکز علمی و فرهنگی دنیا منعکس شود؛ به لحاظ تاریخی اتفاقی جدید در حوزه خاورمیانه شکل می گیرد.

صالحی امیری با ابراز امیدواری از گسترش رابطه ایران و ایتالیا در حوزه فرهنگی گفت: انتظار افکار عمومی مردم ایران این است که با توجه به نوع تعاملات و پیشینه روابط دو کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی، در حوزه فرهنگ نیز سطح بالاتری در ارتباطات دو کشور برقرار باشد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که از منظر روان شناسی و جامعه شناسی عمومی ایران این نگرش، شکل گرفته است که نزدیک ترین رابطه فرهنگی ما در اروپا با کشور ایتالیا است،گفت: ایتالیا در مقاطع زمانی مختلف رابطه منطقی با ایران داشته است و این سطح انتظار را از این کشور بالا می برد.

صالحی با ارایه پیشنهاد برگزاری همایش مشترک در حوزه روابط فرهنگی با ایتالیا در تهران افزود: ایران تجربه موفقی در این زمینه در حوزه ارتباطات فرهنگی با فرانسه دارد و مایلیم این همایش را در رابطه با ایتالیا نیز برگزار کنیم.

در ادامه سفیر ایتالیا به همراه رایزن فرهنگی سفارت از بخش های مختلف کتابخانه ملی از جمله مخزن نسخ خطی بازدید به عمل آورد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin