سفیر اندونزی در ایران با اشاره به عادی بودن زندگی، تجارت و فعالیت های صنعتی و اقتصادی در ایران از بازرگانان اندونزی خواست به ایران سفر کنند.“دیان ویرنگ جوریت” سفیر اندونزی در مراسم روز اقتصاد اندونزی گفت: ایران و اندونزی دو کشور بزرگ با رقابت پذیری بالا هستند که می توانند در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، تولیدات شیمیایی، کاغذ، روغن، چای و قهوه همکاری و تبادل کالا داشته باشند.
وی در ادامه افزود: ایران زیرساخت های خوبی مانند خط آهن و جاده سازی دارد که در باره این موارد می توانیم از ایران خیلی چیزها یاد بگیریم، البته به فناوری، مهارت و کارشناسی ایران در اندونزی نیز نیازمندیم.
ویرنجوریت با بیان این که به صورت برادرانه می توانیم با ایران همکاری نزدیک داشته باشیم گفت: یکی از برنامه های سفارت اندونزی در تهران ایجاد فرصت های همکاری دو کشور است، البته درست تشریح نشدن توانمندی های موجود دو کشور موجب شد تا کشورهای با ظرفیت های کمتر از این فرصت استفاده بهتری کنند.
وی افزود: به بازرگانان اندونزی سفارش کرده ام درباره ایران فقط به حرف های من بسنده نکنید بلکه به ایران سفر کنید تا ببینید که برخلاف جنجال رسانه های دیگر کشورها زندگی، تجارت و فعالیت های صنعتی و اقتصادی در ایران روال عادی خود را طی می کند.
سفیر اندونزی با اشاره به این که مذهب و دیدگاه های مشترک میان ایران و اندونزی وجود دارد خاطرنشان کرد: نه تنها روابط تجاری و سرمایه گذاری بلکه روابط فرهنگی را نیز می توانیم با ظرفیت های موجود توسعه دهیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin