صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در دیدار با سفیر نروژ، خواستار انتقال تجارب و دانش و ارائه کمک‌های فنی نروژ به صندوق توسعه ملی شد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “ینس پیتر کمپرود” سفیر نروژ نیز در دیدار با صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ضمن اعلام آمادگی جهت هر نوع همکاری با صندوق توسعه ملی، موفقیت شایان صندوق توسعه ملی در افزایش منابع خود در شرایط دشوار تحریم را دستاورد مهمی برای کشورمان دانست و توسعه روابط بین صندوق توسعه ملی و صندوق بازنشستگی نروژ را موجب بهبود همکاری بین شرکت‌ها و دولت‌های دو کشور دانست.

سفیر نروژ در بخش دیگر سخنانش، با ذکر مثالی از انتخابات اخیر نروژ که منجر به فشارهای گروه های سیاسی این کشور بر صندوق‌های ثروت ملی و امکان سوء استفاده سیاستمداران مبنی بر وعده هزین ه‌کرد مقدار بیشتری از منابع صندوق‌ها در داخل کشور برای کسب رای را یادآور شد و به همین دلیل مدیریت صندوق های ثروت ملی را امری دشوار دانست.

سفیر نروژ همچنین با اشاره به امکان لغو تحریم های ایران، مدیریت انتظارات را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: با رفع تحریم‌ها مشکلات یک‌ شبه حل نخواهد شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin