دیدار رئیس سازمان شیلات با سفیر نروژ در ایران، گسترش همکاری‌های شیلاتی دو کشور مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دیدار اودلیسه نورهیم سفیر نروژ در ایران و حسن صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، گسترش همکاری‌های شیلاتی ایران و نروژ مورد بحث، بررسی و تاکید قرار گرفت.

در این دیدار، شیلات ایران برای همکاری با کشور نروژ، آمادگی خود را حول محور اصلاح نژاد و پرورش ماهی قزل‌آلا اعلام و بر همکاری بیش از یک دهه بین سازمان شیلات ایران با کشور نروژ در زمینه پرورش ماهی در قفس تاکید کرد.

همچنین شیلات ایران آمادگی خود را برای حضور در نمایشگاه آبزی‌پروری نروژ اعلام کرد و از سفیر نروژ برای بازدید از مناطق شمالی کشور به منظور پرورش ماهی در قفس دعوت کرد.

کشور نروژ نیز برای همکاری با ایران، در همه زمینه‌های شیلاتی به ویژه پرورش ماهی در قفس و همکاری‌های دولت نروژ برای ارائه آموزش‌های مورد نیاز شیلات ایران و بخش غیردولتی اعلام آمادگی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin