سفیر جدید اسپانیا در آغاز ماموریت خود در ایران، با دکتر محمد جواد ظریف دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، لوئیس فیلیپ فرناندز دلا پنیا، سفیر جدید اسپانیا در ایران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را به دکتر ظریف تسلیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin