پدرو ویینا سفیر اسپانیا در ایران با سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس در ابتدای دیدار با سفیر اسپانیا ضمن اشاره به پیشینه مثبت مناسبات ایران و اسپانیا از توسعه و گسترش روابط فیمابین در تمامی زمینه ها اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استقبال کرد و گفت: تقویت روابط ایران و اسپانیا به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار به نفع دو ملت خواهد بود.

وی گفت: ایران براساس منافع ملی خود و اصل احترام متقابل اهمیت خاصی برای حفظ و مره صدق افزود: امیدواریم همچون گذشته بتوانیم با تشیک مساعی و درک بهتر از مواضع یکدیگر روابط دو کشور را به سطح عالی ارتقا دهیم.

نماینده یهودیان در مجلس در ادامه با اشاره به اینکه مسلمانان و یهودیان در ایران در نهایت صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با اشاره به اینکه همزیستی مسالمت آمیز موجود میان ادیان وجه تشابه بارز میان دو کشور است خاطرنشان کرد: تاریخ دو کشور همواره تاریخ چند دینی و چند نژادی بوده که در آن هیچگاه دین واحد یا زبان واحد یا فرهنگ واحد قصد از بین بردن ادیان، زبان و فرهنگ های دیگر را نداشته است.

وی افزود: این مدارا و تساهل تاریخی وجه اشتراک دو ملت است که می تواند زمینه مناسبی برای درک متقابل بهتر و همکاری های سازنده تر داشته باشد.

وی ادامه داد: عمق تفکر، اندیشه و فرهنگ غنی، دو کشور را فراتر از مرزهای جغرافیایی سوق داده است.

مره صدق در پایان از گسترش رفت و آمدها میان دو کشور در راستای ایجاد درک و تفاهم متقابل و شناخت ظرفیت های بالقوه و وجوه مشترک دو کشور استقبال کرد.

پدرو ویینا نیز در این دیدار ایران با تأکید بر اشتراکات فراوان به ویژه اشتراکات فرهنگی میان دو کشور خواستار گسترش ارتباطات فی ما بین به ویژه همکاری های میان مجالس دو کشور شد.

وی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 خاطرنشان کرد: کشور اسپانیا هیچگاه پیشنهاد تحریم نداده و همواره حامی حل و فصل مسائل موجود از طریق گفت و گو و مذاکرات سیاسی بوده است و امیدواریم با نتیجه گیری از مذاکرات شاهد گسترش روابط فی ما بین باشیم.

سفیر اسپانیا در تهران در پایان از افزایش رفت و آمدهای میان مجالس دو کشور در جهت توسعه و گسترش روابط فی مابین استقبال کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin