آقای آرتاشس تومانیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در ایران با ماسیس هوسپیان مدیر عامل شرکت تولید کننده آسانسور Prisma Lift Components دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای تومانیان طی سخنانی کارآفرین ارمنی تبار ایرانی را با شرایط سرمایه گذاری در ارمنستان و امکانات فعلی همکاریهای اقتصادی ارمنستان و ایران آشنا نمود.

مدیر عامل شرکت یاد شده با ارائه برنامه های آتی شرکت در زمینه تولید و بهره برداری آسانسور در ارمنستان از سفیر جمهوری ارمنستان جهت اجرای این ابتکارات درخواست مساعدت نمود.

سفیر جمهوری ارمنستان در راستای مساعدت به تحقق برنامه های شرکت اعلام آمادگی نمود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin