محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، با «گئورگی جانگ گوا» سفیر گرجستان در تهران دیدار و گفتگو کرد. محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ابتدای دیدار با «گئورگی جانگ گوا» سفیر گرجستان ضمن اشاره به روابط خوب میان دو کشور ایران و گرجستان از رشد و توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فیمابین استقبال کرد.
اسفنانی اظهار داشت: همکاری‌های پارلمانی نقش مهمی در توسعه و گسترش روابط دو کشور داشته و مجلس شورای اسلامی همواره از توسعه مناسبات دوستانه میان دو کشور حمایت می‌کند.
نماینده فریدن و فریدون‌شهر در مجلس با استقبال از برقراری ارتباطات فرهنگی میان شهرهای دو کشور، گفت: توسعه مراودات فرهنگی میان دو ملت ایران و گرجستان موجب آشنایی هر چه بیشتر از ظرفیت‌های یکدیگر خواهد شد.
در این دیدار، همچنین «گئورگی جانگ گوا» سفیر گرجستان در تهران با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور، تصریح کرد: باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در دو کشور برای ارتقای سطح مناسبات فیمابین استفاده کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin