فرانسوا سنه مو سفیر جدید فرانسه در ایران با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تقدیم کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، محمد جواد ظریف در این دیدار با اشاره به سفر موفق دکتر روحانی رئیس جمهور به فرانسه در سال گذشته، ابراز امیدواری کردکه قراردادهای منعقده در جریان این سفر بطور کامل اجرائی شوند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده رایزنی با فرانسه در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی از جمله مسائل منطقه است.

فرانسوا سنه مو سفیر جدید فرانسه در جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از اجرای برجام، بر عزم فرانسه جهت اجرای تعهدات در قالب برجام تاکید کرد.

سفیر جدید فرانسه در تهران همچنین با اشاره به رفت و آمد مقامات دو کشور به پایتخت‌های یکدیگر، لزوم تحکیم مناسبات بیش از پیش دو کشور را خاطر نشان ساخت.

فرانسوا سنه مو ابراز امیدواری کرد که به موازات گسترش مناسبات اقتصادی بین دو کشور، تعاملات بانکی فیمابین نیز براساس نرم‌های بین المللی و در چارچوب برجام تسهیل شود.

وی همچنین بر تداوم گفت‌وگو و رایزنی بین فرانسه و جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin