ادواردو لوپز بوسکتس، سفیر جدید اسپانیا رونوشت استوارنامه خود را به دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان تسلیم کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر خود به اسپانیا در اوایل سالجاری تصریح کرد: دو کشور دارای مناسبات خوبی با یکدیگر هستند و فرصت های زیادی برای گسترش مناسبات بین دو کشور وجود دارد .

دکتر محمد جواد ظریف افزود: ایران آماده توسعه روابط با اسپانیا در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و سایر زمینه ها می باشد. وی خاطرنشان کرد: در خصوص تحولات منطقه نیز رایزنی های مستمر بین دو کشور جریان دارد و اسپانیا به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت می تواند نقش سازنده ای ایفا نماید.

ادواردو لوپز بوسکتس، سفیر جدید اسپانیا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از ماموریتش در ایران گفت: در حال حاضر بسترهای توسعه مناسبات بین دو کشور فراهم است و این امر می تواند همکاری های دو کشور در همه زمینه ها را ارتقاء بخشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin