آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در ایران با رمضانعلی سبحانی فر، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در ابتدای این دیدار، رمضانعلی سبحانی فر با تاکید بر اهمیت نقش مجالس در ارتقاء سطح همکاری ها میان دو کشور، گفت: مجالس دو کشور، می توانند ضمن کمک به تسهیل روند گسترش مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی فیمابین، در مجامع بین المللی نیز نقش موثری را جهت هم افزایی، ایفاء نمایند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان با اشاره به مشکلات گمرکی موجود بین دو کشور، افزود: پارلمان ها با تصویب قوانین حقوقی مناسب در امور گمرکی و تجاری در تسهیل برقراری روابط فیمابین نقش مهمی دارند و آمادگی کامل برای همکاری جهت رفع این موانع را داریم.

وی در پایان بر گسترش روابط در همه زمینه ها به ویژه روابط پارلمانی تاکید نمود.

در ادامه آبراهامیان، عضو ارمنی گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان ضمن اشاره به سابقه دیرینه تاریخی بین دو کشور و موضع گیری مثبت ارمنستان در قبال ایران، گفت: دو کشور منافع مشترک و راهبردی دارند و هدف ما برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف بلندمدت دو کشور می باشد.

 قوامی، ساداتی نژاد و بی مقدار از دیگر اعضای گروه بودند که در این دیدار حضور داشتند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در ادامه این دیدار، آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در ایران، با اشاره به پیشینه خوب روابط سیاسی بین دو کشور، گفت: گسترش مناسبات دو کشور یکی از محورهای اساسی سیاست های جمهوری ارمنستان می باشد و ما از گسترش روابط فیمابین در همه زمینه ها به ویژه پارلمانی استقبال می نمائیم.

وی در پایان افزود: رقع موانع گمرکی بین دو کشور و توسعه مناطق آزاد تجاری از جمله مسائل موجود بین دو کشور می باشد که امید است با اهتمام ویژه پارلمان جمهوری اسلامی ایران گام های مثبتی در این زمینه صورت گیرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin