روابط ایران و بوسنی هرزگوین با حضور کارشناسان سیاسی در برنامه چهره به چهره سیمای بوسنی شبکه جهانی سحر بررسی شد.در برنامه چهره به چهره، سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی و “آرمین لیمو “کاردار سفارت بوسنی و هرزگوین در تهران به ترتیب کارشناسان حضوری و تلفنی این برنامه بودند که به تحلیل و بررسی روابط ایران با بوسنی و هرزگوین پرداختند.
در این راستا، آرمین لیمو کاردار سفارت بوسنی و هرزگوین، سفر هیئت پارلمانی بوسنی و هرزگوین به تهران را مثبت ارزیابی و در گسترش روابط دوستانه میان دو کشور تاثیرگذار عنوان کرد ضمن آنکه وجود انجمن دوستی ایران و بوسنی و همچنین پخش برنامه های مختلف به زبان بوسنیایی از شبکه جهانی سحر را از نکات مثبت در این زمینه دانست.
سید رضا میرطاهر دیگر کارشناس برنامه نیز در ادامه به ارائه توضیحاتی در رابطه با تاریخچه روابط ایران و یوگسلاوی و پس از فروپاشی آن با بوسنی و هرزگوین پرداخت و گفت: متاسفانه با توجه به آمار حاصله، روابط اقتصادی میان دو کشور بوسنی و ایران از سال 2002 به بعد کاهش بسیاری یافته است.
وی در ادامه افزود: کشور بوسنی و هرزگوین در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا، روابط خود را با کشورهای اسلامی به طور بسیار محسوسی کم کرده است اما سفرهای هیئت های بلندپایه دو کشور می تواند در افزایش روابط دوجانبه کمک شایان توجهی نماید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin