به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر كره جنوبی با همراهی حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران در حاشیه بازدید از ظرفیت ها و توانمندیهای تولیدی استان مازندران، از باغ پرندگان شهرستان بابلسر بازدید نمود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin