سفیر اتریش در بازدید از دانشگاه صنعتی شریف، پیشنهاد همکاری بین این دانشگاه و بهترین دانشگاه های فنی مهندسی اتریش را مطرح کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، فریدریش اشتیفت، سفیر اتریش در تهران از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد و با دکتر عباس ملکی، مدیر امور بین الملل دانشگاه به گفتگو نشست.

در این دیدار اشتیفت از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور آن کشور به ایران خبر داد و گفت:رئیس جمهور اتریش که پیش از این وزیر علوم اتریش بوده اند، مایل است با جمعی از دانشجویان ایرانی دیداری داشته و به سووال های آنان در زمینه روابط بین الملل و سیاست گذاری علوم پاسخ دهد.

دکتر ملکی مدیر روابط بین الملل دانشگاه صنعتی شریف نیز به ظرفیت های موجود برای همکاری بین دانشگاه شریف و دانشگاه های فنی مهندسی و مراکز علمی و سیاست گذاری علمی اتریش اشاره کرد.

وی همچنین به یادداشت تفاهم منعقده مابین دانشگاه مونتان اتریش و دانشگاه شریف در سال گذشته اشاره کرد و خواستار اجرایی شدن این تفاهم نامه شد.

سفیر اتریش اظهار داشت که رئیس دانشگاه مونتان در سفر رئیس جمهور آن کشور به ایران جزو همراهان خواهد بود و بنابراین بستری مناسب برای عملی ساختن تفاهم نامه به وجود خواهد آمد.

علاوه بر این سفیر اتریش پیشنهاد کرد که دانشگاه شریف با طرحی قابل اجرا با دانشگاه های گراتز و دانشگاه فنی وین همکاری کند زیرا این دو دانشگاه از بهترین دانشگاه های فنی مهندسی اتریش هستند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin