کارگاه سه روز زنجیره سرما در راستای ارتقاء ظرفیت علمی کارشناسان این حوزه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با حمایت یونیسف در کرمان برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این کارگاه، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، اعلام کرد فرایندهای استاندارد شده برای ارتقاء زنجیره سرما از سال آینده اجرایی می شود.

متخصصان دانشگاه های علوم پزشکی کشور و کارشناسان یونیسف به میزبانی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این کارگاه آموزشی گرد هم آمدند تا سیستم مدیریت و نگهداری واکسن را بهبود بخشند.

آقای دکتر محسن زهرایی در این نشست گفت: برای حفظ کیفیت واکسن ها و افزایش کیفیت زنجیره سرما، فرایندهای اجرایی استاندارد شده زنجیره سرما یا SOP برای اولین بار در کشور تدوین شده است و به کار برده خواهد شد.

وی افزود: برنامه واکسیناسیون یکی از مهمترین اولویت های در دست اقدام وزارت بهداشت به شمار می رود که نزدیک به 31 سال است با برنامه مدون در تمام شبکه های بهداشتی و درمانی در حال اجراست. هدف ما این است که هیچ کودکی در کشور از دریافت واکسن و حفاظت علیه بیماری هایی که با واکسن قابل پیشگیری است، محروم نماند.

دکتر زهرایی با اشاره به اینکه به فرایند نگهداری و پخش واکسن، “زنجیره سرما” گفته می شود، خاطرنشان کرد: در کشور برنامه های متعددی را برای ارتقاء نگهداری و مدیریت زنجیره سرما در حال اجرا داریم.

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: خوشبختانه موفق شده ایم که تجهیزات زنجیره سرد از جمله سردخانه های بزرگ، سردخانه های کوچک، یخچال ها و خودرو های سردخانه دار که بتوانند واکسن را در شرایط دمایی 2 تا 8 درجه سانتیگراد حفظ کنند، تأمین نمائیم.

دکتر زهرایی با اشاره به برگزاری این کارگاه آموزشی در کرمان گفت: این جلسات که به صورت سالیانه برگزار می شوند، فرصتی برای آموزش مستمر مدیران زنجیره سرما محسوب می شوند.

وی ادامه داد: در زمینه برنامه های واکسیناسیون، ایران جزء کشورهای پیشرو در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در میان 23 کشور عضو به شمار می آید. بیماری فلج اطفال و کزاز نوزادی سال هاست در کشور ما حذف شده است. در حال حاضر در مراحل حذف بیماری سرخک و سرخجه در کشورمان قرار داریم و میزان شیوع هپاتیت را در جامعه کاهش داده ایم.  این موارد نمونه هایی از برنامه های ایمن سازی است که دلالت بر کیفیت واکسن های مورد استفاده و عملکرد موفق نظام واکسیناسیون کشور دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin