انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد طی نشست تخصصی به بررسی وضعیت زنان پرداختند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این نشست تخصصی با حضور استادان، کارشناسان، مسئولانی از ادارات دولتی و سازمان های غیردولتی و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان که بیش از 60 نفر بودند در سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

جلسه با سخنان آغازین خانم دکتر شکوه نوابی نژاد، ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شروع به کار کرد و در ادامه خانم ماریا دوتسنکو، درباره گام های برداشته شده طی 70 سال عمر سازمان ملل متحد در زمینه مسائل مربوط به زنان نکاتی ایراد و بر چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن در 1995 و گرامیداشت بیستمین سالگرد آن تاکید کرد و به 12 حوزه مهمی اشاره داشت که از سوی کنفرانس درباه ارتقای حقوق زنان مطرح شده است.

سپس خانم دکتر نسرین مصفا، ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد طی سخنانی به ارزیابی هفتاد سال فعالیت ملل متحد درباره زنان پرداخت.

در پی آن آقای دکتر پوریا عسکری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درمورد زنان، صلح و امنییت بین المللی با تاکید بر شورای امنیت و قطعنامه 1325 صادره در سال 2000 و قطعنامه های بعدی شورا در این باره، سخنرانی کرد.

سخنران بعد خانم دکتر حوریه شمشیری، استاد دانشگاه شهید بهشتی بود که درباره نظام ملل متحد، بهداشت زنان و سازمان بهداشت جهانی نکاتی را مطرح نمود.

و پایان خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با استفاده از وب سایت ملل متحد به جایگاه زنان در نظام ملل متحد و زنان در سطوح تصمیم گیری در این سازمان جهانی پرداخت. در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin