معاون امور بین‌الملل وزیر دادگستری میزبان سفیر جمهوری خلق ویتنام در تهران بود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، عسکر جلالیان معاون امور بین‌الملل وزیر دادگستری میزبان سفیر جمهوری خلق ویتنام در تهران بود.

این دیدار در راستای توسعه و تحکیم روابط حقوقی و قضائی ایران و ویتنام و پیگیری موضوع امضای موافقتنامه استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین دو کشور در جریان سفر آتی وزیر امنیت عمومی ویتنام به تهران انجام شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ایران در این دیدار اظهار امیدواری کرد تا در دوران مأموریت سفیر جدید ویتنام در تهران شاهد تعمیق و توسعه روابط حقوقی قضائی دو کشور باشیم.

آقای لوئونگ کوئوک هویی، سفیر ویتنام در تهران، نیز ضمن ابراز خرسندی از توسعه مناسبات حقوقی و قضائی دو کشور، به طور رسمی از وزیر دادگستری ایران برای حضور در مراسم پنجاهمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور دعوت کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin