کاردار سفارت لهستان در ایران گفت: از پیوند خواهرخواندگی اصفهان و شهر کراکوف لهستان که طرح آن چندی پیش مطرح شد حمایت می‌کنیم امیدوارم به مرحله‌ای برسیم تا این پیوند به زودی برقرار شود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کاردار سفارت لهستان در گفتگو با تسنیم در اصفهان، با اشاره به طرح خواهرخواندگی اصفهان و شهر کراکوف اظهار داشت: ما از پیوند خواهرخواندگی اصفهان و شهر کراکوف لهستان که طرح آن چندی پیش مطرح شد حمایت می‌کنیم امیدوارم به مرحله‌ای برسیم تا این پیوند به زودی برقرار شود.

وی افزود: این پیوند به توسعه فرهنگی دو کشور کمک زیادی می‌کند با توجه به اینکه اصفهان و کراکوف هر دو از شهرهای تاریخی هستند و شباهت و اشتراکات زیادی با هم دارند و قطعا این پیوند به توسعه  گردشگری کمک زیادی می‌کند و هم‌چنین کراکوف به عنوان پایتخت فرهنگی لهستان محسوب می‌شود.

کاردار سفارت لهستان در ایران گفت: مردم لهستان ایران و اصفهان را خوب می‌شناسند درست است که از نظر جغرافیایی از هم دور هستیم  اما اشتراکات فرهنگی زیادی داریم و امیدورم این همکاری‌ها به زودی برقرار شود.

طرح پیشنهادی خواهر خواندگی اصفهان و کراکوف با توجه به اشتراکات فرهنگی زیادی که بین این دو شهر وجود دارد سال گذشته به صورت رسمی مطرح شده و مقدمات ابتدائی آن از سوی سفارت لهستان در ایران در حال انجام است، این طرح در انتظار تاییدیه نهایی شهردار اصفهان است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin