سفیر اتریش در ایران، “توماس بوکس باوم” با ریاست جدید گروه دوستی پارلمانی ایران – اتریش، دکتر حسن کامران دستجردی ملاقات کرد.
دکتر کامران که سال ها است نماینده مجلس است که بار دیگر از حوزه انتخابی اصفهان مانند همسر خود، سرکار خانم نیره اخوان بیطرف که وی نیز عضو گروه دوستی پارلمانی ایران – اتریش می باشد، مجددا انتخاب شده و به مجلس راه یافتند.
دکتر کامران از گروه دوستی پارلمانی اتریش – ایران برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد. سفیر اتریش نیز بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی به عنوان ستونی مهم در روابط دوجانبه تأکیید نمود.
دکتر کامران در ادامه به وضعیت اقلیت های دینی، زنان، دانشگاه ها و همچنین مجازات اعدام در ایران اشاره نموده و بر همکاری بین دانشگاه های دوکشور که همواره دارای اهمیت خاص می باشد اشاره نمود.
سفیر اتریش در این خصوص عنوان داشت که انجمن فرهنگی اتریش در تهران و بخش فرهنگی سفارت اتریش در ویَن عملا به صورت هفتگی دانشمندان و هنرمندانی را به کشور مقابل اعزام نموده که این خود نیز ستونی مهم و پایدار در روابط دوجانبه به حساب می آید.
دکتر کامران نیز عنوان داشت که از این فعالیت ها حمایت خواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin