آقای محمد رجایی مقدم معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران طی جلسه ای در محل ساختمان سازمان ملل متحد، تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن را تشریح کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، وی در این نشست به سئولات 30 دانش آموز و دو تن از آموزگاران دبیرستان بعثت پاسخ داد.

منابع اطلاعاتی مانند منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمودار ساختار سازمان ملل متحد، و کارت های حاوی اطلاعات درباره فعالیت های جهانی سازمان ملل متحد به شرکت کنندگان تحویل داده شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin