سفیر ژاپن در ایران از تلاش های محمد پاشایی رئیس انجمن نعناع ژاپن به دلیل کمک به معلولین جسمی ایران (سازمان غیرانتفاعی در ژاپن) قدردانی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، محمد پاشایی در سال 2010 انجمن نعناع برای معلولین جسمی ایران را در ژاپن تاسیس کرده است.

از جمله فعالیت های وی در این انجمن ارسال تجهیزات توانبخشی مانند ویلچر برای معلولین ایرانی و معرفی اقدامات ژاپن به ایرانی ها در خصوص مناسب سازی شهرها برای معلولین شده است.

بر اساس گزارش سفارت ژاپن در تهران پاشایی با فعالیت های خود در پیشبرد روابط دوستانه و همکاری بین ژاپن و ایران در زمینه دفاع ازمعلولین سهیم بوده است.

سفارت ژاپن نیز از راههایی همچون پروژه بلاعوض به نهادهای مردمی برای تامین نیازهای اولیه انسانی در بهبود رفاه معلولین ایرانی سهم داشته است. اهدای تجهیزات توانبخشی از دیگر اقدامات سفارت ژاپن در تهران در این زمینه عنوان شده است.

سفارت ژاپن در گزارش خود تصریح کرده است که برای گسترش روابط بین ایران و ژاپن به کمکهای خود و حمایت از انجمن نعناع برای معلولین جسمی ایرانی را ادامه خواهد داد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin