سفیر کره جنوبی در چهاردهمین همایش بین المللی صنعت خودرو بر پیشرفت این صنعت در ایران تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر کره جنوبی در ایران طی حضور در چهاردهمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران گفت: کره جنوبی تصمیم دارد که مردم دو کشور را نزدیک کرده و تلاش های زیادی در این حوزه انجام دهیم؛ پس اگر ایرانی ها خودروی کره ای بخرند، حس دوستانه ای بین دو کشور به وجود می آید.

کیم سونگ هو افزود: باید بتوانیم پتانسیل های ایران در خودرو را درک کنیم؛ بر این اساس اگر بدانیم ایران با ٨٠ میلیون جمعیت، چه بازاری دارد و توانایی مردم چقدر است؛ تازه اول کار هستیم. در حالی که معتقدیم ایران مشتریان خوب و ظرفیت صنعتی مناسبی داشته و قابلیت تولید مهره های کوچک تا موشک را دارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم ماشین خوبی را تولید کنیم، باید با ایران مشارکت کنیم و این، فرصت خوبی برای خارجی ها است تا بتوانند چهره و توانمندی واقعی ایران را درک کنند؛ این در حالی است که ایران با این همه توانمندی مردمی و صنعتی، ریسک کرده و به زودی به طور قابل توجهی در صنعت خودرو دنیا جایگاه خواهد یافت، پس این فرصتی برای رقابت با شرکت های خارجی است.

به گفته کیم سونگ، ایران جایی برای فروش خودروسازان خارجی نیست؛ بلکه یک شریک بسیار قدرتمند به شمار می رود که اتفاقا یک رغیب خوب برای خارجی ها است؛ پس در این رقابت سالم و سازنده، حتما شرکت های ایرانی هم قدرتمند می شوند.

سفیر کره جنوبی معتقد است که صنایع خودرو ایران در آینده نزدیک، جایگاه ویژه ای می یابد و شانه به شانه شرکت های خارجی، وارد میدان رقابتی خواهد شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin