محمد مجید الشیخ” سفیر عراق در تهران با “حشمت الله فلاحت پیشه” رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق دیدار وگفت‌وگو کرد.فلاحت پیشه در این دیدار با اشاره به اشتراکات دیرینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو کشور ایران و عراق برگسترش و تقویت روابط پارلمانی تاکید کرد.
فلاحت پیشه پیرامون توافق نامه امنیتی آمریکا و عراق گفت: اگر نتیجه توافقنامه امنیتی آمریکا استقرار یک نظم آمریکایی باشد برای مردم و همسایگان عراق خطرناک است.
وی هم چنین افزود: عراق نباید قلمرو استراتژیک آمریکا باشد و این توافقنامه باید زمینه استقرار یک دولت مستقل عراقی را فراهم کند.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به انتخابات اخیر در آمریکا خاطرنشان ساخت : انتخاب اوباما در آمریکا نتیجه شکست سیاست های بوش در عراق و منطقه است.
در ادامه این ملاقات “محمد شیخ المجید” سفیر عراق در تهران نیز با تاکید بر روابط خوب و صمیمانه دو کشور از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست و همسایه که حامی دولت ومردم عراق است یاد کرد و گفت: روابط ایران و عراق روابطی راهبردی است که باید هر چه بیشتر تقویت شود.
شیخ المجید در ادامه مقصود اصلی توافقنامه امنیتی کشورش با آمریکا را خروج نیروهای آمریکا تا سال ۲۰۱۱ میلادی از این کشور ارزیابی کرد و افزود: دولت کنونی عراق در این خصوص مصلحت مردم عراق و منافع همسایگان را در نظر خواهد گرفت

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin