در پی تحریم برخی شرکت‌های ایرانی توسط آمریکا “جولیو هاس” سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه احضار شد.به گزارش آوا دیپلماتیک، در پی تحریم برخی شرکت های ایرانی توسط دولت آمریکا و طرح برخی ادعاهای در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، سفیر سوئیس بعنوان حافظ منافع دولت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.

مدیرکلآمریکای شمالی وزارت امور خارجه در دیدار “جولیو هاس”سفیر سوئیس در تهران، اقدام دولت آمریکا و برخی اظهارات مکرر مقامات این کشور را مغایر روح «برنامه اقدام مشترک» ژنو دانست و تاکید کرد: ادعاهای واهی مطرح شده در بیانیه وزارت خزانه داری صرفا نشان دهنده سردرگمی دولت آمریکا در تعیین موضع خود نسبت به مسائلی مانند تروریسم است.

سفیر سوئیس پس از استماع این اظهارات تصریح کرد: مطالب را در اولین فرصت به دولت آمریکا منتقل و هرگونه نتیجه را به اطلاع خواهد رساند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin