“امیت یاردیم” سفیر ترکیه در ایران در خصوص گروهک تروریستی پ.ک.ک و پژاک با بیان اینکه قادر به این تحلیل نیست که پژاک را همسنگ پ.ک.ک قرار دهد.گفت: ما بهتر از هر کسی درک می‌کنیم که دوستان ایرانی ما در مقابله با گروه‌های تروریستی چه وضعیتی دارند و همکاری لازم و اقدامات را داریم و خواهیم داشت. پ. ک.ک و پژاک برای ۲کشور همسایه مشکل ساز هستند، من قادر به آن تحلیل که پژاک و پ. ک. ک را در کنار هم و همسنگ هم قرار دهم، نیستم.

یاردیم در ادامه افزود: ما پ.ک.ک را یک جنبش صد در صد ترویستی می‌دانیم که هدف آنها کودکان، جوانان، پیران است و آنها را می‌کشند و این جلوه عینی یک گروه تروریستی است.

سفیر ترکیه با اشاره به تلفات شهروندان ترک در مبارزه با این گروه تروریستی خاطرنشان کرد: تا به حال در ترکیه ۳۵هزار در تبعه ترکیه توسط این گروه کشته شده‌اند و این اشتباه بزرگی است که گروه ترویستی پ.ک.ک را با هموطن کرد خود یکی بدانیم، چرا که بر این باوریم که ترور ملیت و اصالت ندارد و نمی‌توان به هیچ ملتی مرتبط دانست.

وی در ادامه یادآور شد: خصوصیات این گروه این است که برای رسیدن به اهداف خود خشونت را وسیله کرده‌اند. آنها بین اقوام مختلف فتنه انداخته و آنها را به جان هم می‌اندازد.

سفیر ترکیه در ایران با اشاره به منابع مالی این گروه گفت: در آمد مهم این گروه قاچاق مواد مخدر است که با آن سلاح خود را تامین می‌کند. علاوه بر آن این گروه از سوی دولت‌های خارجی دفاع و پشتیانی می‌شوند. البته این موضوع ریشه‌ای است که پرداختن به آن در این مجال نمی‌گنجد. ما می‌دانیم که بسیاری از گروه‌های مختلف وابسته به پ.ک.ک به خصوص در اروپا وجود دارند که سازماندهی شده و پول لازم خود را تهیه می‌کنند.

یاردیم با اشاره به همکاری ایران و ترکیهدر مقابله با گروه‌های تروریستی افزود: در دستگیری اوجالان می‌بینیم چقدر کشورها در پشتیبانی از این گروه دست دارند. وی در خانه سفیر یونان در کنیا دستگیر شد و پاسپورت قبرس جنوبی را داشت. وقتی این موضوع را بدانیم همه قضیه را روشن می‌‌شود. ما بهتر از هر کسی درک می‌کنیم که دوستان ایرانی ما در مقابله با گروه‌های تروریستی چه وضعیتی دارند و همکاری لازم و اقدامات را داریم و خواهیم داشت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin