سفیر آفریقای جنوبی با اشاره به پیام نشست وزیران امور خارجه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد بر لزوم حمایت از مردم غزه تاکید کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “ویلیام مکس وایتهد” سفیر آفریقای جنوبی در تهران در رابطه با دلیل موضع گیری دیر هنگام جامعه جهانی در قبال کشتار مردم غزه گفت: نمی توانم در این مورد صحبت کنم که در این کشورها چه اتفاقی می افتد و دلیل موضع گیری چنین کشورهایی چیست اما تمام کشورها باید بر لزوم کشتار فلسطینیان در نوار غزه و همچنین توقف درگیریها تاکید کرده و از حقوق مردم مظلوم این باریکه حمایت کنند.

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم ایران در حل تنش ها میان مقامات اسرائیل و فلسطین و همچنین کشتار مردم در نوار غزه گفت: برگزاری نشست وزیران امور خارجه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد که به ریاست وزیر امور خارجه ایران جهت رسیدگی به وضعیت غزه در هتل آزادی تهران برگزار شد، نشان از تعهدات تهران در قبال فلسطینیان است.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران افزود: هدف از برگزاری این نشست تصمیم گیری درباره رویدادهای روزهای آتی در فلسطین است. این نشست از جامعه جهانی می خواهد تا به صورت مشروع برای حل بحران و پایان دادن به درگیریها در نوار غزه دخالت کند و همه این اقدامات در زمان ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد انجام می شود.

وی در ادامه با اشاره به حمایت های آمریکا از اقدامات اسرائیل گفت: معتقد هستیم که نباید هیچ کشوری از اسرائیل حمایت کند زیرا این رژیم در حال یک نسل کشی است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin