سفیر نروژ در جریان دیدار با رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، در راستای رویکرد اتحادیه اروپا، بر حمایت کامل کشورش از توافق هسته ای و سند برجام تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران طی سخنانی در جریان این دیدار، ضمن قدردانی از رویکرد خردمندانه اتحادیه اروپا از جمله نروژ در قبال توافق هسته ای و تحولات منطقه، بر اهمیت استمرار و تعمیق روابط ایران و نروژ تاکید کرد و سابقه مناسبات دو کشور را بسیار مطلوب خواند.

محمد خزاعی گشایش خطوط اعتباری، همکاری در بخش فایناس و تامین مالی پروژه ها و همچنین روابط میان موسسات مالی و بانکی دو کشور را به عنوان بستری برای افزایش همکاری های متقابل، ارزیابی کرد.

در این دیدار سفیر نروژ ضمن تشریح رویکرد اتحادیه اروپا، بر حمایت کامل کشورش از توافق هسته ای و سند برجام تاکید کرد.

وی همچنین در این دیدار، فرصت ها و امکانات همکاری و گسترش مناسبات همه جانبه با ایران را بسیار متنوع و مناسب ارزیابی کرد.

سفیر نروژ بر تمایل عمیق این کشور برای افزایش همکاری های جاری با ایران و گشایش فصلی جدید در روابط متقابل دو کشور به ویژه در حوزه های نفت و گاز، انرژی های تجدیدپذیر، کشتیرانی، صنایع ماهیگیری و شیلات، کشاورزی مدرن و تعامل بخش های خصوصی دو کشور تاکید کرد.

در جریان این دیدار، برنامه همکاری های اقتصادی و مالی بین بانک ها و موسسات مالی دو کشور و مذاکرات فی مابین برای خطوط اعتباری مورد گفتگو قرار گرفت و توافقاتی در مورد نحوه ادامه مذاکرات و برنامه های آتی صورت انجام شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin