عبدالله سامری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با میکائیل کلوربرشتولد سفیر آلمان در تهران دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سامری ضمن قدردانی از مواضع آلمان در حمایت از برجام، بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی میان دو کشور در زمینه های گوناگون تأکید کرد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشریح ظرفیت های فراوان دو کشور برای ارتقای سطح همکاری های فیمابین اظهار داشت: استان خوزستان و شهر خرمشهر از ظرفیت ها و امکانات فراوان در حوزه های انرژی، صنعتی و کشاورزی برای سرمایه گذاری شرکت های آلمانی برخوردار است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از گسترش همکاری ها حمایت می کند.

میکائیل کلوربرشتولد، سفیر آلمان در تهران نیز در این دیدار ضمن اشاره به فعالیت اقتصادی شرکت های آلمانی در ایران گفت: برخی شرکت های آلمانی حتی در زمان تحریم هم، ایران را ترک نکردند و به فعالیت های اقتصادی خود در این کشور ادامه دادند.

وی در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: آلمان نه تنها تلاش کرد تا برجام به نتیجه برسد؛ بلکه در حفظ آن نیز تلاش کرد.

کلوربرشتولد همچنین با اشاره به پیچیدگی مسائل بین المللی در این خصوص افزود: علیرغم اینکه یکی از امضاکنندگان برجام، آن را به شدت مورد حمله قرار داد و تلاش کرد تا با ایجاد فضای ناامنی، سرمایه گذاران را از انجام فعالیت های اقتصادی در ایران بترساند؛ ولی آلمان به همراه شرکای اروپایی خود و سایر کشورها و همچنین ایران مقابل این ادعا ایستاده اند.

سفیر آلمان در تهران در پایان بر گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin