حسین امیرعبدالهیان، دستیار ویژه رئیس و مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی با میکائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در تهران دیدار گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نیز جایگاه مهم آلمان در اروپا گفت: انجام رایزنی های مستمر میان مقامات دو کشور در تحکیم و تعمیق روابط و همچنین در تسهیل و تسریع همکاری مفید خواهد بود. وی افزود: مجلس شورای اسلامی از تداوم رایزنی های فی مابین با هدف اتخاذ گامهای عملی حمایت می کند.

وی در ادامه ضمن انتقاد از اجرایی نشدن کانال مالی مطرح شده و عدم اقدامات عملی از سوی کشورهای اروپایی افزود: INSTEX اگرچه گامی کوچک ولی به جلو بحساب می آید، اما تاخیر در اجرای آن و همچنین عدم بهره مندی مردم ایران از مزایای آن ، در حالیکه جمهوری اسلامی ایران تعهدات برجامی خود را بطور کامل انجام داده است، بی اعتمادی فزاینده نسبت به اروپا را میان مردم و دولتمردان تقویت کرده است.

امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت سیاسی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام تصریح کرد: تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید اقدامات عملی خود را بی وقفه آغاز و قدری از دیوار بی اعتمادی را ترمیم کند. تا کنون دیپلماسی اروپا در مقابله با رفتار نادرست آمریکا بخوبی کار نکرده است.

سفیر آلمان در تهران نیز در این دیدار با اشاره به سیاست های کشورش نسبت به برجام گفت: آلمان همواره از این توافق بین المللی حمایت می کند و برای بقای آن از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

میکائیل کلور برشتولد افزود: با توجه به ظرفیت های موجود میان دو کشور، آلمان از ارتقاء سطح روابط خود با جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند.

طرفین در این دیدار در خصوص مباحث منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر نمودند و بر گسترش همکاری فی مابین تاکید کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin