یک روز پس از روز جهانی کارگر “پیتر کمپرود” سفیر دولت پادشاهی نروژ میهمان خبرگزاری کار ایران شد و از قسمتهای مختلف تحریریه این خبرگزاری بازدید کرد.در این دیدار اسرافیل عبادتی مدیر عامل خبرگزاری کار ایران با انتقاد از تحریم‌های اقتصادی غرب علیه دولت جمهوری اسلامی و مردم ایران گفت: این اقدامات تنها باعث ایجاد و تقویت حس بدبینی مردم ایران نسبت به کشورهایی اروپایی و آمریکایی خواهد شد.

آقای کمپرود در این دیدار چند ساعته در خصوص وضعیت اتحایده‌های کارگری نروژ و انتخابات شهریور ماه مجلس این کشور به پرسشهای خبرنگار ایلنا پاسخ داد که مشروح این گفت‌و‌گو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin