سفیر کشور مجارستان با حضور در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با محمد رجبی، رئیس کتابخانه دیدار و گفتگو کرد.“گیولا پتو” سفیر مجارستان در این دیدار با توجه به روابط فرهنگی دو کشور و مراوده دیرینه با دانشجویان و هنرمندان از خواهر خواندگی میان دو شهر یزد و شهر یاسبرین مجارستان خبر داد.

همچنین دکتر رجبی با اشاره به لزوم برقراری روابط میان کتابخانه‌های پارلمانی دو کشور و تبادل منابع در برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، اعلام آمادگی نمود.

دکتر محمد رجبی با ارائه متن پیش‌نویس پیشنهادی تفاهم‌نامه همکاری به سفیر مجارستان به منظور ارتقای همکاری‌های مشترک برای انتشار فهرست منابع خطی ایران در کتابخانه‌های مجارستان و همچنین انتشار فهرست متقابل در کتابخانه مجلس از تبادلات علمی و دانشگاهی میان دو کشور استقبال کرد.

رئیس کتابخانه مجلس با اشاره به اعلام آمادگی کشورهای مختلف برای امضای تفاهم‌نامه همکاری با کتابخانه مجلس که در نشست ایفلا صورت گرفت، فعالیت‌های فرهنگی و کتابداری را اولویت‌های راهبردی بین‌المللی کتابخانه مجلس دانست.

گیولاپتو با اشاره به همکاری‌های کشور مجارستان با جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی از حضور دو هزار دانشجوی ایرانی در مجارستان و تبادل‌های فرهنگی در سالیان اخیر را از دستاوردهای دو کشور قلمداد کرد.

سفیر مجارستان در ادامه حضور خود در کتابخانه مجلس از بخش نسخ خطی و موزه مجلس بازدید کرده و با نحوه تأسیس مجلس شورای ملی و تاریخ مشروطه ایران آشنا گردید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin