ویلیام مکس فیلمان وایتهد، سفیر آفریقای جنوبی در تهران با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به جایگاه و اهمیت آفریقای جنوبی در جهان و مناسبات خوب دو کشور گفت: خوشبختانه روابط سیاسی و پارلمانی دو کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد. سفر اخیر رئیس پارلمان آفریقای جنوبی به تهران نشانه روابط پارلمانی عالی دو کشور است.

وی همچنین با تاکید بر مناسبات رو به رشد پارلمانی افزود: مجالس دو کشور می توانند با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خود به رفع موانع موجود در مسیر گسترش ارتباطات دو کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کمک کنند. وی ظرفیت پارلمانی ج. ا.ایران، اهمیت و نقش کمیسیون ها و گروههای دوستی را تبیین کرد.

 دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند همکاری های ایران و آفریقای جنوبی در بخش های مختلف افزود: مناسبات سیاسی و پارلمانی فیمابین در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد اما برای ارتقاء سطح روابط اقتصادی و تجاری باید تلاش بیشتری کرد.

امیرعبداللهیان در پایان از تلاش های سفیر آفریقای جنوبی در دوران مأموریتش در کشورمان قدردانی کرد.

ویلیام مکس فیلمان وایتهد، سفیر آفریقای جنوبی در تهران نیز در این دیدار با اشاره به اتمام مأموریتش در ایران گفت: توسعه مناسبات با ایران در عرصه های مختلف همواره مورد توجه و پیگیری مجلس و دولت آفریقای جنوبی قرار دارد.

سفیر آفریقای جنوبی در تهران با تاکید بر اهمیت توسعه ارتباطات اقتصادی بین دو کشور افزود: استفاده از ظرفیت روابط پارلمانی میان مجالس دو کشور نقش مهمی در رشد و شکوفایی ارتباطات فیمابین بویژه در عرصه های اقتصادی و تجاری دارد. وی همچنین بر اهمیت توسعه همکاری های بخش خصوصی تاکید کرد.

وایتهد در پایان این دیدار با بر شمردن رؤس اقدامات خود در دوران مأموریت ۵ ساله اش در تهران گفت: تلاش برای گسترش همکاری های دو کشور قائم به شخص یا دولت خاصی نیست و بدون هیچ محدودیت و وقفه ای تداوم خواهد یافت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin