شصت و پنجمین مراسم روز ملی جمهوری هند در محل سفارت این کشور در تهران با حضور مقامات این سفارتخانه و جمعی از جامعه هندی های مقیم ایران برگزار شد.به گزارش آوا دیپلماتیک، شصت و پنجمین مراسم روز ملی جمهوری هند ساعت 10 صبح با به اهتزار درآوردن پرچم هند و خواندن سرود ملی توسط گروهی از کودکان هندی در محل سفارت این کشور آغاز شد.
در جشن روز ملی هند که 26 ژانویه هر سال در این کشور و سفارت های خارجی این کشور برگزار می شود، سریو استاوا سفیر هند در ایران در سخنانی شصت و پنجمین روز جمهوری را به هندی های داخل و خارج، نیروهای مسلح و نیروهای تامین امنیت این کشور تبریک گفت.
وی در این سخنان استقرار دموکراسی در هند را برای تامین حقوق، آزادی و برابری برای همه شهروندان هندی دانست و ادامه داد: دموکراسی مهم ترین راهنمای ما در راستای استقرار صلح و تولد دوباره بعد از سال ها استعمار بوده است.
سریو استاوا در سخنان خود خاطر نشان کرد: هند در یک دهه اخیر به عنوان قدرت اقتصادی نوظهوری در جهان مطرح شد، اما کاهش رشد اقتصادی در سال های اخیر دغدغه ای برای مردم بوده است.
وی تاکید کرد: با وجود این می توان گفت دوره نگرانی پایان یافته است؛ زیرا رشد 3.6 درصدی در بخش کشاورزی در شش ماهه اول سال جاری نوید رونق در اقتصاد روستایی را می دهد.
سفیر هند در ایران، سال 2014 را سالی مهم در تاریخ این کشور دانست و یادآور شد: شانزدهمین انتخابات سراسری مجلس عوام یا “ˈلوک سابها” در این سال برگزار می شود و هر یک از ما مسئولیت سنگینی در این زمینه دارد. اکنون زمان عمل فرا رسیده است.
وی با اشاره به پیشینه گسترده هند در حوزه های مختلف تمدن، تاریخ، فلسفه، نوآوری و مهارت افزود: سرنوشت فرصت دیگری در اختیار ما قرار داده تا آنچه را از دست داده ایم جبران کنیم و اگر موفق نشویم، باید تنها خود را سرزنش کنیم.
روز جمهوری هند، روزی است که در آن قانون اساسی این کشور اجرا و جایگزین قانون دولت هند سال 1935، در 26 ژانویه 1950 شد.
26 ژانویه روز جمهوری هند یکی از سه روز تعطیل ملی در هند است. مراسم سالگرد روز جمهوری در پایتخت های دولت و مراکز دیگر جشن گرفته می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin