آخرین خبرها

شمال آفریقا

برگزاری هفته فرهنگی الجزایر در ایران بر محور قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص)

معاون قرآنی وزیر ارشاد در دیدار با سفیر الجزایر اعلام کرد: در صورت گسترش روابط و تمایل فی ما بین آمادگی برگزاری هفته فرهنگی الجزایر در ایران بر محور قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) را داریم. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »